شماره تماس: 02128422740ایمیل: info [at] daryaserver.ir

لیست پورت سرویس ها

قبل از معرفی لیست پورت سرویس  ها، توضیح مختصری از تعریف پورت را باهم بررسی می کنیم:

پورت که در معنا به معنی درگاه است برای رد و بدل کردن اطلاعات بین دو کامپیوتر استفاده میشود، محلی است که داده‌ها وارد یا خارج می‌شوند. در مبحث هک معمولا با پورت‌های نرم‌افزاری سروکار داریم که به هر کدام عددی نسبت می‌دهیم.شماره پورت(که معمولا یک عدد ۱۶ بیتی است ) برای تعیین اینکه یک بسته اطلاعاتی (packet)در اینترنت یا سایر شبکه های به چه برنامه ای در رایانه مقصد تعلق دارد، استفاه می شود. در پروتکل های ارتباطی TCP , UDP این عدد ۱۶ بیتی در header بسته اطلاعاتی ارسالی قرار می گیرد و به کامپیوتر مقصد ارسال می گردد.

چون شما میتوانید بوسیله ی همین پورت ها وارد کامپیوتر دیگران شده و به اصطلاح او را هک کنید از این رو تمام پورت ها حفاظت شده میباشند و یا به عبارت دیگر بسته هستند و تنها موقعی باز میشوند که ‏اطلاعات بخواهد از آن عبور کند،البته این رد و بدل شدن ارتباطات نیز تحت کنترل برنامه های فایر وال میتواند ‏باشد که فقط موقعی باز شوند که اولا اطلاعات بخواهند رد و بدل شوند و ثانیا کاربر اجازه ی آنرا از طریق پیغام ‏فایر وال صادر کند.ممکن است که پورت های خاصی در دیواره آتش (Firewall) شبکه شما یا شبکه مقصد، بسته باشند. در این صورت بسته های اطلاعاتی ارسالی بوسیله دیواره آتش متوقف یا به اصطلاح Block می شوند.

در زیر لیستی از شماره پورت سوکت اینترنت استفاده شده توسط پروتکل های لایه حمل و نقل از مجموعه پروتکل اینترنت برای برقراری اتصال به میزبان به میزبان می باشد.

در اصل، این شماره پورت توسط برنامه کنترل شبکه ( NCP ) مورد استفاده قرار گرفت وبرای انتقال اطلاعات نیاز به پورت خاصی می باشد. از زمانی که پروتکل کنترل انتقال ( TCP ) و پروتکل دادهای کاربر ( UDP ) به تصویب رسید ، به راحتی امکان دریافت و انتقال اطلاعات آسان شد.تمامی این پورتها توسط ( IANA ) ثبت می گردد که مسئول حفظ و ثبت رسمی شماره پورت برای استفاده های خاص می باشد. با این حال برخی از پورتها خارج از ثبت و به صورت غیر رسمی می باشند که در جدول زیر مشاهده خواهید کرد.

 

port-list

 

 پورتهای شناخته شده

شماره پورت در محدوده 0-1023 پورت شناخته شده است.که در یک سیستم عامل شبه یونیکس و فرآیند های سیستم وخدمات شبکه  با اتصال به یک آدرس IP با استفاده از یکی از پورت ها به خوبی می توان به سرویس مورد نظر دسترسی داشت.

پورت

TCP

UDP

سرویس دهنده

وضعیت

0TCPProgramming technique for specifying system-allocated (dynamic) portsغیر رسمی
0UDPReservedرسمی
1TCPUDPTCP Port Service Multiplexer (TCPMUX)رسمی
2TCPUDPCompressNET Management Utilityرسمی
3TCPUDPCompressNET Compression Processرسمی
4TCPUDPUnassignedرسمی
5TCPUDPRemote Job Entryرسمی
7TCPUDPEcho Protocolرسمی
8TCPUDPUnassignedرسمی
9TCPUDPDiscard Protocolرسمی
9UDPWake-on-LANغیر رسمی
10TCPUDPUnassignedرسمی
11TCPUDPActive Users (systat service)رسمی
12TCPUDPUnassignedرسمی
13TCPUDPDaytime Protocol (RFC 867)رسمی
14TCPUDPUnassignedرسمی
15TCPUDPPreviously netstat serviceغیر رسمی
16TCPUDPUnassignedرسمی
17TCPUDPQuote of the Dayرسمی
18TCPUDPMessage Send Protocolرسمی
19TCPUDPCharacter Generator Protocol (CHARGEN)رسمی
20TCPUDPFTP data transferرسمی
21TCPFTP control (command)رسمی
22TCPUDPSecure Shell (SSH) — used for secure logins, file transfers (scp, sftp) and port forwardingرسمی
23TCPUDPTelnet protocol—unencrypted text communicationsرسمی
24TCPUDPPriv-mail : any private mail system.رسمی
25TCPSimple Mail Transfer Protocol (SMTP)—used for e-mail routing between mail serversرسمی
26TCPUDPUnassignedرسمی
27TCPUDPNSW User System FEرسمی
29TCPUDPMSG ICPرسمی
33TCPUDPDisplay Support Protocolرسمی
35TCPUDPAny private printer server protocolرسمی
37TCPUDPTIME protocolرسمی
39TCPUDPResource Location Protocol (RLP)—used for determining the location of higher level services from hosts on a networkرسمی
40TCPUDPUnassignedرسمی
42TCPUDPARPA Host Name Server Protocolرسمی
42TCPUDPWindows Internet Name Serviceغیر رسمی
43TCPWHOIS protocolرسمی
47TCPUDPNI FTPرسمی
49TCPUDPTACACS Login Host protocolرسمی
50TCPUDPRemote Mail Checking Protocolرسمی
51TCPUDPIMP Logical Address Maintenanceرسمی
52TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Time Protocolرسمی
53TCPUDPDomain Name System (DNS)رسمی
54TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Clearinghouseرسمی
55TCPUDPISI Graphics Language (ISI-GL)رسمی
56TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Authenticationرسمی
56TCPUDPRoute Access Protocol (RAP)غیر رسمی
57TCPMail Transfer Protocol (RFC 780)رسمی
58TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Mailرسمی
64TCPUDPCI (Travelport) (formerly Covia) Comms Integratorرسمی
67UDPBootstrap Protocol (BOOTP) Server; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)رسمی
68UDPBootstrap Protocol (BOOTP) Client; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)رسمی
69UDPTrivial File Transfer Protocol (TFTP)رسمی
70TCPGopher protocolرسمی
71TCPNETRJS protocolرسمی
72TCPNETRJS protocolرسمی
73TCPNETRJS protocolرسمی
74TCPNETRJS protocolرسمی
77TCPUDPAny private Remote Job Entryرسمی
79TCPFinger protocolرسمی
80TCPHypertext Transfer Protocol (HTTP)رسمی
81TCPTorpark—Onion routingغیر رسمی
82UDPTorpark—Controlغیر رسمی
88TCPUDPKerberos—authentication systemرسمی
90TCPUDPdnsix (DoD Network Security for Information Exchange) Securit Attribute Token Mapرسمی
90TCPUDPPointCast (dotcom)غیر رسمی
99TCPWIP Message protocolغیر رسمی
100UDPCyberGate RAT protocolغیر رسمی
101TCPNIC host nameرسمی
102TCPISO-TSAP (Transport Service Access Point) Class 0 protocol; also used by Digital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IPرسمی
104TCPUDPACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)رسمی
105TCPUDPCCSO Nameserver Protocol (Qi/Ph)رسمی
107TCPRemote TELNET Service protocolرسمی
108TCPUDPSNA Gateway Access Serverرسمی
109TCPPost Office Protocol v2 (POP2)رسمی
110TCPPost Office Protocol v3 (POP3)رسمی
111TCPUDPONC RPC (Sun RPC)رسمی
113TCPIdent—Authentication Service/Identification Protocol, used by IRC servers to identify usersرسمی
113UDPAuthentication Service (auth)رسمی
115TCPSimple File Transfer Protocol (SFTP)رسمی
117STDUUCP Path Serviceرسمی
118TCPUDPSQL (Structured Query Language) Servicesرسمی
119TCPNetwork News Transfer Protocol (NNTP)—retrieval of newsgroup messagesرسمی
123UDPNetwork Time Protocol (NTP)—used for time synchronizationرسمی
126TCPUDPFormerly Unisys Unitary Login, renamed by Unisys to NXEdit. Used by Unisys Programmer’s Workbench for Clearpath MCP, an IDE for Unisys MCP software developmentرسمی
135TCPUDPDCE endpoint resolutionرسمی
135TCPUDPMicrosoft EPMAP (End Point Mapper), also known as DCE/RPC Locator service, used to remotely manage services including DHCP server, DNS server and WINS. Also used by DCOMغیر رسمی
137TCPUDPNetBIOS NetBIOS Name Serviceرسمی
138TCPUDPNetBIOS NetBIOS Datagram Serviceرسمی
139TCPUDPNetBIOS NetBIOS Session Serviceرسمی
143TCPInternet Message Access Protocol (IMAP)—management of email messagesرسمی
152TCPUDPBackground File Transfer Program (BFTP)رسمی
153TCPUDPSGMP, Simple Gateway Monitoring Protocolرسمی
156TCPUDPSQL Serviceرسمی
158TCPUDPDMSP, Distributed Mail Service Protocolغیر رسمی
161UDPSimple Network Management Protocol (SNMP)رسمی
162TCPUDPSimple Network Management Protocol Trap (SNMPTRAP)رسمی
170TCPPrint-srv, Network PostScriptرسمی
175TCPVMNET (IBM z/VM, z/OS & z/VSE – Network Job Entry(NJE))رسمی
177TCPUDPX Display Manager Control Protocol (XDMCP)رسمی
179TCPBGP (Border Gateway Protocol)رسمی
194TCPUDPInternet Relay Chat (IRC)رسمی
199TCPUDPSMUX, SNMP Unix Multiplexerرسمی
201TCPUDPAppleTalk Routing Maintenanceرسمی
209TCPUDPThe Quick Mail Transfer Protocolرسمی
210TCPUDPANSI Z39.50رسمی
213TCPUDPInternetwork Packet Exchange (IPX)رسمی
218TCPUDPMessage posting protocol (MPP)رسمی
220TCPUDPInternet Message Access Protocol (IMAP), version 3رسمی
259TCPUDPESRO, Efficient Short Remote Operationsرسمی
264TCPUDPBGMP, Border Gateway Multicast Protocolرسمی
280TCPUDPhttp-mgmtرسمی
300TCPThinLinc Web Accessغیر رسمی
308TCPNovastor Online Backupرسمی
311TCPMac OS X Server Admin (officially AppleShare IP Web administration)رسمی
318TCPUDPPKIX TSP, Time Stamp Protocolرسمی
319UDPPrecision time protocol event messagesرسمی
320UDPPrecision time protocol general messagesرسمی
350TCPUDPMATIP-Type A, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocolرسمی
351TCPUDPMATIP-Type B, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocolرسمی
366TCPUDPODMR, On-Demand Mail Relayرسمی
369TCPUDPRpc2portmapرسمی
370TCPcodaauth2—Coda authentication serverرسمی
370UDPcodaauth2—Coda authentication serverرسمی
370UDPsecurecast1—Outgoing packets to NAI’s SecureCast servers As of 2000غیر رسمی
371TCPUDPClearCase albdرسمی
383TCPUDPHP data alarm managerرسمی
384TCPUDPA Remote Network Server Systemرسمی
387TCPUDPAURP, AppleTalk Update-based Routing Protocolرسمی
389TCPUDPLightweight Directory Access Protocol (LDAP)رسمی
399TCPUDPDigital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IPرسمی
401TCPUDPUPS Uninterruptible Power Supplyرسمی
427TCPUDPService Location Protocol (SLP)رسمی
443TCPHypertext Transfer Protocol over TLS/SSL (HTTPS)رسمی
444TCPUDPSNPP, Simple Network Paging Protocol (RFC 1568)رسمی
445TCPMicrosoft-DS Active Directory, Windows sharesرسمی
445TCPMicrosoft-DS SMB file sharingرسمی
464TCPUDPKerberos Change/Set passwordرسمی
465TCPURL Rendezvous Directory for SSM (Cisco protocol), SMTP over SSLرسمی
475TCPUDPtcpnethaspsrv (Aladdin Knowledge Systems Hasp services, TCP/IP version)رسمی
491TCPGO-Global remote access and application publishing softwareغیر رسمی
497TCPDantz Retrospectرسمی
500UDPInternet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)رسمی
502TCPUDPModbus, Protocolغیر رسمی
504TCPUDPCitadel—multiservice protocol for dedicated clients for the Citadel groupware systemرسمی
512TCPRexec, Remote Process Executionرسمی
512UDPcomsat, together with biffرسمی
513TCPrloginرسمی
513UDPWhoرسمی
514TCPShell—used to execute non-interactive commands on a remote system (Remote Shell, rsh, remsh)رسمی
514UDPSyslog—used for system loggingرسمی
515TCPLine Printer Daemon—print serviceرسمی
517UDPTalkرسمی
518UDPNTalkرسمی
520TCPefs, extended file name serverرسمی
520UDPRouting Information Protocol (RIP)رسمی
521UDPRouting Information Protocol Next Generation (RIPng)رسمی
524TCPUDPNetWare Core Protocol (NCP) is used for a variety things such as access to primary NetWare server resources, Time Synchronization, etc.رسمی
525UDPTimed, Timeserverرسمی
530TCPUDPRPCرسمی
531TCPUDPAOL Instant Messengerغیر رسمی
532TCPnetnewsرسمی
533UDPnetwall, For Emergency Broadcastsرسمی
540TCPUUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol)رسمی
542TCPUDPcommerce (Commerce Applications)رسمی
543TCPklogin, Kerberos loginرسمی
544TCPkshell, Kerberos Remote shellرسمی
545TCPOSIsoft PI (VMS), OSISoft PI Server Client Accessغیر رسمی
546TCPUDPDHCPv6 clientرسمی
547TCPUDPDHCPv6 serverرسمی
548TCPApple Filing Protocol (AFP) over TCPرسمی
550TCPUDPnew-rwho, new-whoرسمی
554TCPUDPReal Time Streaming Protocol (RTSP)رسمی
556TCPRemotefs, RFS, rfs_serverرسمی
560UDPrmonitor, Remote Monitorرسمی
561UDPmonitorرسمی
563TCPUDPNNTP protocol over TLS/SSL (NNTPS)رسمی
587TCPe-mail message submission (SMTP)رسمی
591TCPFileMaker 6.0 (and later) Web Sharing (HTTP Alternate, also see port 80)رسمی
593TCPUDPHTTP RPC Ep Map, Remote procedure call over Hypertext Transfer Protocol, often used by Distributed Component Object Model services and Microsoft Exchange Serverرسمی
604TCPTUNNEL profile, a protocol for BEEP peers to form an application layer tunnelرسمی
623UDPASF Remote Management and Control Protocol (ASF-RMCP)رسمی
631TCPUDPInternet Printing Protocol (IPP)رسمی
631TCPUDPCommon Unix Printing System (CUPS)غیر رسمی
635TCPUDPRLZ DBaseرسمی
636TCPUDPLightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)رسمی
639TCPUDPMSDP, Multicast Source Discovery Protocolرسمی
641TCPUDPSupportSoft Nexus Remote Command (control/listening): A proxy gateway connecting remote control trafficرسمی
646TCPUDPLDP, Label Distribution Protocol, a routing protocol used in MPLS networksرسمی
647TCPDHCP Failover protocolرسمی
648TCPRRP (Registry Registrar Protocol)رسمی
651TCPUDPIEEE-MMSرسمی
653TCPUDPSupportSoft Nexus Remote Command (data): A proxy gateway connecting remote control trafficرسمی
654TCPMedia Management System (MMS) Media Management Protocol (MMP)رسمی
657TCPUDPIBM RMC (Remote monitoring and Control) protocol, used by System p5 AIX Integrated Virtualization Manager (IVM) and Hardware Management Console to connect managed logical partitions (LPAR) to enable dynamic partition reconfigurationرسمی
660TCPMac OS X Server administrationرسمی
666TCPUDPDoom, first online first-person shooterرسمی
666TCPairserv-ng, aircrack-ng’s server for remote-controlling wireless devicesغیر رسمی
674TCPACAP (Application Configuration Access Protocol)رسمی
688TCPUDPREALM-RUSD (ApplianceWare Server Appliance Management Protocol)رسمی
691TCPMS Exchange Routingرسمی
694TCPUDPLinux-HA High availability Heartbeatرسمی
695TCPIEEE-MMS-SSL (IEEE Media Management System over SSL)رسمی
698UDPOLSR (Optimized Link State Routing)رسمی
700TCPEPP (Extensible Provisioning Protocol), a protocol for communication between domain name registries and registrars (RFC 5734)رسمی
701TCPLMP (Link Management Protocol (Internet)), a protocol that runs between a pair of nodes and is used to manage traffic engineering (TE) linksرسمی
702TCPIRIS (Internet Registry Information Service) over BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol) (RFC 3983)رسمی
706TCPSecure Internet Live Conferencing (SILC)رسمی
711TCPCisco Tag Distribution Protocol—being replaced by the MPLS Label Distribution Protocolرسمی
712TCPTopology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding routing protocol (TBRPF) (RFC 3684)رسمی
749TCPUDPKerberos (protocol) administrationرسمی
750UDPkerberos-iv, Kerberos version IVرسمی
751TCPUDPkerberos_master, Kerberos authenticationغیر رسمی
752UDPpasswd_server, Kerberos Password (kpasswd) serverغیر رسمی
753TCPReverse Routing Header (rrh)رسمی
753UDPReverse Routing Header (rrh)رسمی
753UDPuserreg_server, Kerberos userreg serverغیر رسمی
754TCPtell sendرسمی
754TCPkrb5_prop, Kerberos v5 slave propagationغیر رسمی
754UDPtell sendرسمی
760TCPUDPkrbupdate [kreg], Kerberos registrationغیر رسمی
782TCPConserver serial-console management serverغیر رسمی
783TCPSpamAssassin spamd daemonغیر رسمی
800UDPmdbe daemonرسمی
808TCPMicrosoft Net.TCP Port Sharing Serviceرسمی
829TCPCertificate Management Protocolغیر رسمی
843TCPAdobe Flashغیر رسمی
847TCPDHCP Failover protocolرسمی
848TCPUDPGroup Domain Of Interpretation (GDOI) protocolرسمی
860TCPiSCSI (RFC 3720)رسمی
861TCPUDPOWAMP control (RFC 4656)رسمی
862TCPUDPTWAMP control (RFC 5357)رسمی
873TCPrsync file synchronization protocolرسمی
888TCPcddbp, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP)غیر رسمی
897TCPUDPBrocade SMI-S RPCغیر رسمی
898TCPUDPBrocade SMI-S RPC SSLغیر رسمی
901TCPSamba Web Administration Tool (SWAT)غیر رسمی
901TCPUDPVMware Virtual Infrastructure Client (from managed device to management console)غیر رسمی
902TCPUDPideafarm-doorرسمی
902TCPUDPVMware Server Console (from management console to managed device)غیر رسمی
903TCPVMware Remote Consoleغیر رسمی
904TCPVMware Server Alternate (if 902 is in use, i.e. SUSE linux)غیر رسمی
911TCPNetwork Console on Acid (NCA)—local tty redirection over OpenSSHغیر رسمی
944UDPNetwork File System (protocol) Serviceغیر رسمی
953TCPUDPDomain Name System (DNS) RNDC Serviceغیر رسمی
973UDPNetwork File System (protocol) over IPv6 Serviceغیر رسمی
981TCPSofaWare Technologies Remote HTTPS management for firewall devices running embedded Check Point FireWall-1 softwareغیر رسمی
987TCPMicrosoft Corporation Microsoft Windows SBS SharePointغیر رسمی
989TCPUDPFTPS Protocol (data): FTP over TLS/SSLرسمی
990TCPUDPFTPS Protocol (control): FTP over TLS/SSLرسمی
991TCPUDPNAS (Netnews Administration System)رسمی
992TCPUDPTELNET protocol over TLS/SSLرسمی
993TCPInternet Message Access Protocol over TLS/SSL (IMAPS)رسمی
994TCPUDPInternet Relay Chat over TLS/SSL (IRCS)رسمی
995TCPPost Office Protocol 3 over TLS/SSL (POP3S)رسمی
999TCPScimoreDB Database Systemغیر رسمی
1002TCPOpsware agent (aka cogbot)غیر رسمی
1010TCPThinLinc Web Administrationغیر رسمی
1023TCPUDPReservedرسمی

 پورتهای ثبت شده

محدوده شماره پورت 1024-49151 ثبت شده است. این نوع پورتها برای خدمات خاص وبرای یک نهاد درخواست اختصاص داده شده است و توسط IANA  ثبت می شود.ممکن است در اکثر سیستم های کاربران عادی از این پورتها استفاده شده باشد

محدوده 49152–65535 (215+214 to 216−1) بالاتر از پورت های ثبت شده – دارای پورت های پویا و یا خصوصی است  ثبت نام  ایندامنه برای اهداف سفارشی و یا به طور موقت استفاده می شود.

پورت

TCP

UDP

سرویس دهنده

وضعیت

1024TCPUDPReservedرسمی
1025TCPNFS or IIS or Teradataغیر رسمی
1026TCPOften used by Microsoft DCOM servicesغیر رسمی
1027UDPNative IPv6 behind IPv4-to-IPv4 NAT Customer Premises Equipment (6a44)رسمی
1029TCPOften used by Microsoft DCOM servicesغیر رسمی
1033TCPClassified project using Java socketsغیر رسمی
1058TCPUDPnim, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)رسمی
1059TCPUDPnimreg, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)رسمی
1080TCPSOCKS proxyرسمی
1085TCPUDPWebObjectsرسمی
1098TCPUDPrmiactivation, RMI Activationرسمی
1099TCPUDPrmiregistry, RMI Registryرسمی
1109TCPUDPReservedرسمی
1109TCPKerberos Post Office Protocol (KPOP)غیر رسمی
1110UDPEasyBits School network discovery protocol (for Intel’s CMPC platform)غیر رسمی
1119TCPUDPUsed by some Blizzard games[43]غیر رسمی
1140TCPUDPAutoNOC protocolرسمی
1167UDPphone, conference callingغیر رسمی
1169TCPUDPTripwireرسمی
1176TCPPerceptive Automation Indigo Home automation server – configuration and control accessرسمی
1182TCPUDPAcceleNet Intelligent Transfer Protocolرسمی
1194TCPUDPOpenVPNرسمی
1198TCPUDPThe cajo project Free dynamic transparent distributed computing in Javaرسمی
1200TCPscol, protocol used by SCOL 3D virtual worlds server to answer world name resolution client request[44]رسمی
1200UDPscol, protocol used by SCOL 3D virtual worlds server to answer world name resolution client requestرسمی
1200UDPSteam Friends Appletغیر رسمی
1214TCPKazaaرسمی
1217TCPUvora Onlineغیر رسمی
1220TCPQuickTime Streaming Server administrationرسمی
1223TCPUDPTGP, TrulyGlobal Protocol, also known as “The Gur Protocol” (named for Gur Kimchi of TrulyGlobal)رسمی
1232TCPUDPfirst-defense, Remote systems monitoring service from Nexum, Incرسمی
1234UDPVLC media player default port for UDP/RTP streamغیر رسمی
1236TCPSymantec BindView Control UNIX Default port for TCP management server connectionsغیر رسمی
1241TCPUDPNessus Security Scannerرسمی
1270TCPUDPMicrosoft System Center Operations Manager (SCOM) (formerly Microsoft Operations Manager (MOM)) agentرسمی
1293TCPUDPIPSec (Internet Protocol Security)رسمی
1301TCPPalmer Performance OBDNetغیر رسمی
1309TCPAltera Quartus jtagdغیر رسمی
1311TCPDell OpenManage HTTPSرسمی
1313TCPXbiim (Canvii server)غیر رسمی
1314TCPFestival Speech Synthesis Systemغیر رسمی
1319TCPAMX ICSPرسمی
1319UDPAMX ICSPرسمی
1337TCPSteve Game Server Control Panelغیر رسمی
1337TCPUDPMen and Mice DNSرسمی
1337TCPWASTE Encrypted File Sharing Programغیر رسمی
1341TCPUDPQubes (Manufacturing Execution System)رسمی
1344TCPInternet Content Adaptation Protocolرسمی
1352TCPIBM Lotus Notes/Domino (RPC) protocolرسمی
1387TCPUDPcadsi-lm, LMS International (formerly Computer Aided Design Software, Inc. (CADSI)) LMرسمی
1414TCPIBM WebSphere MQ (formerly known as MQSeries)رسمی
1417TCPUDPTimbuktu Service 1 Portرسمی
1418TCPUDPTimbuktu Service 2 Portرسمی
1419TCPUDPTimbuktu Service 3 Portرسمی
1420TCPUDPTimbuktu Service 4 Portرسمی
1431TCPReverse Gossip Transport Protocol (RGTP), used to access a General-purpose Reverse-Ordered Gossip Gathering System (GROGGS) bulletin board, such as that implemented on the Cambridge University’s Phoenix systemرسمی
1433TCPMSSQL (Microsoft SQL Server database management system) Serverرسمی
1434TCPUDPMSSQL (Microsoft SQL Server database management system) Monitorرسمی
1470TCPSolarwinds Kiwi Log Serverرسمی
1494TCPCitrix XenApp Independent Computing Architecture (ICA) thin client protocol[45]رسمی
1500TCPNetGuard GuardianPro firewall (NT4-based) Remote Managementغیر رسمی
1501UDPNetGuard GuardianPro firewall (NT4-based) Authentication Clientغیر رسمی
1503TCPUDPWindows Live Messenger (Whiteboard and Application Sharing)غیر رسمی
1512TCPUDPMicrosoft Windows Internet Name Service (WINS)رسمی
1513TCPUDPGarena Garena Gaming Clientرسمی
1521TCPnCube License Manager, SQLnetرسمی
1521TCPOracle database default listener, in future releases رسمی port 2483غیر رسمی
1524TCPUDPingreslock, ingresرسمی
1526TCPOracle database common alternative for listenerغیر رسمی
1527TCPApache Derby Network Server default portغیر رسمی
1533TCPIBM Sametime IM—Virtual Places Chat Microsoft SQL Serverرسمی
1534UDPEclipse Target Communication Framework (TCF) agent discovery[46]غیر رسمی
1547TCPUDPLaplinkرسمی
1550TCPUDP3m-image-lm Image Storage license manager 3M Companyرسمی
1550Gadu-Gadu (direct client-to-client)غیر رسمی
1581UDPMIL STD 2045-47001 VMFرسمی
1583TCPPervasive PSQLغیر رسمی
1589UDPCisco VQP (VLAN Query Protocol) / VMPSغیر رسمی
1590TCPGE Smallworld Datastore Server (SWMFS/Smallworld Master Filesystem)غیر رسمی
1627iSketchغیر رسمی
1645TCPUDPradius auth, RADIUS authentication protocol (default for Cisco and Juniper Networks RADIUS servers, but see port 1812 below)غیر رسمی
1646TCPUDPradius acct, RADIUS authentication protocol (default for Cisco and Juniper Networks RADIUS servers, but see port 1813 below)غیر رسمی
1666TCPPerforceغیر رسمی
1677TCPUDPNovell GroupWise clients in client/server access modeرسمی
1688TCPMicrosoft Key Management Service for KMS Windows Activationغیر رسمی
1700UDPCisco RADIUS Change of Authorization for TrustSecغیر رسمی
1701UDPLayer 2 Forwarding Protocol (L2F) & Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)رسمی
1707TCPUDPWindward Studiosرسمی
1707TCPRomtoc Interactive Modular Multiplayer Client-Server Online Application Interface & Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)غیر رسمی
1716TCPAmerica’s Army Massively multiplayer online game (MMO)غیر رسمی
1719UDPH.323 Registration and alternate communicationرسمی
1720TCPH.323 Call signallingرسمی
1723TCPUDPMicrosoft Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)رسمی
1725UDPValve Steam Clientغیر رسمی
1755TCPUDPMicrosoft Media Services (MMS, ms-streaming)رسمی
1761UDPcft-0رسمی
1761TCPcft-0رسمی
1761TCPNovell Zenworks Remote Control utilityغیر رسمی
1762–1768TCPUDPcft-1 to cft-7رسمی
1776TCPUDPFederal Emergency Management Information Systemhttp://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xmlرسمی
1792TCPUDPMobyغیر رسمی
1801TCPUDPMicrosoft Message Queuingرسمی
1812TCPUDPradius, RADIUS authentication protocolرسمی
1813TCPUDPradacct, RADIUS accounting protocolرسمی
1863TCPMSNP (Microsoft Notification Protocol), used by the Microsoft Messenger service and a number of Instant Messaging clientsرسمی
1883TCPUDPMQ Telemetry Transport (MQTT), formerly known as MQIsdp (MQSeries SCADA protocol)رسمی
1886TCPLeonardo over IP Pro2col Ltdغیر رسمی
1900UDPMicrosoft SSDP Enables discovery of UPnP devicesرسمی
1920TCPIBM Tivoli monitoring consoleغیر رسمی
1935TCPAdobe Systems Macromedia Flash Real Time Messaging Protocol (RTMP) “plain” protocolرسمی
1947TCPUDPSentinelSRM (hasplm), Aladdin HASP License Managerرسمی
1967UDPCisco IOS IP Service Level Agreements (IP SLAs) Control Protocolغیر رسمی
1972TCPUDPInterSystems Cachéرسمی
1975–1977UDPCisco TCO (Documentation)رسمی
1984TCPBig Brother and related Xymon (formerly Hobbit) System and Network Monitorرسمی
1985UDPCisco HSRPرسمی
1994TCPUDPCisco STUN-SDLC (Serial Tunneling—Synchronous Data Link Control) protocolرسمی
1997TCPChizmo Networks Transfer Toolغیر رسمی
1998TCPUDPCisco X.25 over TCP (XOT) serviceرسمی
2000TCPUDPCisco SCCP (Skinny)رسمی
2001UDPCAPTAN Test Stand Systemغیر رسمی
2002TCPSecure Access Control Server (ACS) for Windowsغیر رسمی
2008TCPStylex Secured serverغیر رسمی
2010TCPArtemis: Spaceship Bridge Simulator default portغیر رسمی
2014TCPRemoticusغیر رسمی
2030Oracle services for Microsoft Transaction Serverغیر رسمی
2031TCPUDPmobrien-chat(http://chat.mobrien.com:2031)رسمی
2041TCPMail.Ru Agent communication protocolغیر رسمی
2049TCPUDPNetwork File Systemرسمی
2049UDPshilpرسمی
2053TCPknetd Kerberos de-multiplexorغیر رسمی
2056UDPCivilization 4 multiplayerغیر رسمی
2074TCPUDPVertel VMF SA (i.e. App.. SpeakFreely)رسمی
2080TCPUDPAutodesk NLM (FLEXlm)رسمی
2082TCPInfowave Mobility Serverرسمی
2082TCPCPanel defaultغیر رسمی
2083TCPSecure Radius Service (radsec)رسمی
2083TCPCPanel default SSLغیر رسمی
2086TCPGNUnetرسمی
2086TCPWebHost Manager defaultغیر رسمی
2087TCPWebHost Manager default SSLغیر رسمی
2095TCPCPanel default Web mailغیر رسمی
2096TCPCPanel default SSL Web mailغیر رسمی
2102TCPUDPzephyr-srv Project Athena Zephyr Notification Service serverرسمی
2103TCPUDPzephyr-clt Project Athena Zephyr Notification Service serv-hm connectionرسمی
2104TCPUDPzephyr-hm Project Athena Zephyr Notification Service hostmanagerرسمی
2105TCPUDPIBM MiniPayرسمی
2105TCPUDPeklogin Kerberos encrypted remote login (rlogin)غیر رسمی
2105TCPUDPzephyr-hm-srv Project Athena Zephyr Notification Service hm-serv connection (should use port 2102)غیر رسمی
2115TCPUDPMIS Departmentغیر رسمی
2121TCPFTP proxyغیر رسمی
2142UDPTDMoIP (RFC 5087)رسمی
2144TCPIron Mountain LiveVault Agentغیر رسمی
2145TCPIron Mountain LiveVault Agentغیر رسمی
2156UDPTalari Reliable Protocolرسمی
2160TCPAPC Agentرسمی
2161TCPAPC Agentرسمی
2181TCPUDPEForward-document transport systemرسمی
2190UDPTiVoConnect Beaconغیر رسمی
2195TCPApple Push Notification service Linkغیر رسمی
2196TCPApple Push Notification – Feedback Linkغیر رسمی
2200UDPTuxanci game server[47]غیر رسمی
2210UDPNOAAPORT Broadcast Networkرسمی
2210TCPNOAAPORT Broadcast Networkرسمی
2210TCPMikroTik Remote management for “The Dude”غیر رسمی
2211UDPEMWINرسمی
2211TCPEMWINرسمی
2211TCPMikroTik Secure management for “The Dude”غیر رسمی
2212UDPLeeCO POS Server Serviceرسمی
2212TCPLeeCO POS Server Serviceرسمی
2212TCPPort-A-Pour Remote WinBatchغیر رسمی
2219TCPUDPNetIQ NCAP Protocolرسمی
2220TCPUDPNetIQ End2Endرسمی
2221TCPESET Anti-virus updatesغیر رسمی
2222TCPDirectAdmin default & ESET Remote Administrationغیر رسمی
2223UDPMicrosoft Office OS X antipiracy network monitorغیر رسمی
2261TCPUDPCoMotion Masterرسمی
2262TCPUDPCoMotion Backupرسمی
2301TCPHP System Management Redirect to port 2381غیر رسمی
2302UDPArmA multiplayer (default for game)غیر رسمی
2302UDPHalo: Combat Evolved multiplayerغیر رسمی
2303UDPArmA multiplayer (default for server reporting) (default port for game +1)غیر رسمی
2305UDPArmA multiplayer (default for VoN) (default port for game +3)غیر رسمی
2323TCPPhilips TVs based on jointSPACE [48]غیر رسمی
2369TCPDefault for BMC Software Control-M/Server—Configuration Agent, though often changed during installationرسمی
2370TCPDefault for BMC Software Control-M/Server—to allow the Control-M/Enterprise Manager to connect to the Control-M/Server, though often changed during installationرسمی
2379TCPKGS Go Serverغیر رسمی
2381TCPHP Insight Manager default for Web serverغیر رسمی
2399TCPFileMaker Data Access Layer (ODBC/JDBC)رسمی
2401TCPCVS version control systemغیر رسمی
2404TCPIEC 60870-5 -104, used to send electric power telecontrol messages between two systems via directly connected data circuitsرسمی
2420UDPWestell Remote Accessرسمی
2424TCPOrientDB database listening for Binary client connectionsرسمی
2427UDPCisco MGCPرسمی
2447TCPUDPovwdb—OpenView Network Node Manager (NNM) daemonرسمی
2463TCPUDPLSI RAID Management formerly Symbios Logicرسمی
2480TCPOrientDB database listening for HTTP client connectionsرسمی
2483TCPUDPOracle database listening for unsecure client connections to the listener, replaces port 1521رسمی
2484TCPUDPOracle database listening for SSL client connections to the listenerرسمی
2500TCPTHEÒSMESSENGER listening for TheòsMessenger client connectionsرسمی
2501TCPTheosNet-Admin listening for TheòsMessenger client connectionsرسمی
2518TCPUDPWillyرسمی
2525TCPSMTP alternateغیر رسمی
2535TCPMADCAP – Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocolرسمی
2546TCPUDPEVault data protection servicesغیر رسمی
2593TCPUDPRunUO—Ultima Online serverغیر رسمی
2598TCPnew ICA (Citrix) —when Session Reliability is enabled, TCP port 2598 replaces port 1494[45]غیر رسمی
2599TCPSonicWALL anti-spam traffic between Remote Analyzer (RA) and Control Center (CC)غیر رسمی
2610TCPTrackiT mobile device monitoringغیر رسمی
2612TCPUDPQPasa from MQSoftwareرسمی
2636TCPSolve Serviceرسمی
2638TCPSQL Anywhere database server [49]رسمی[50]
2641TCPUDPHDL Server from CNRIرسمی
2642TCPUDPTragicرسمی
2698TCPUDPCitel / MCK IVPIPرسمی
2700–2800TCPKnowShowGo P2Pرسمی
2703TCPVipul’s Razor distributed, collaborative, spam-detection-and-filtering networkغیر رسمی
2710TCPXBT Trackerغیر رسمی
2710UDPXBT Tracker experimental UDP tracker extensionغیر رسمی
2710TCPKnuddels.deغیر رسمی
2735TCPUDPNetIQ Monitor Consoleرسمی
2809TCPcorbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specificationرسمی
2809TCPIBM WebSphere Application Server (WAS) Bootstrap/rmi defaultغیر رسمی
2809UDPcorbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specification.رسمی
2811TCPgsi ftp, per the GridFTP specificationرسمی
2827TCPI2P Basic Open Bridge APIغیر رسمی
2868TCPUDPNorman Proprietary Event Protocol NPEPرسمی
2944UDPMegaco text H.248غیر رسمی
2945UDPMegaco binary (ASN.1) H.248غیر رسمی
2947TCPgpsd GPS daemonرسمی
2948TCPUDPWAP-push Multimedia Messaging Service (MMS)رسمی
2949TCPUDPWAP-pushsecure Multimedia Messaging Service (MMS)رسمی
2967TCPSymantec AntiVirus Corporate Editionغیر رسمی
3000TCPMiralix License serverغیر رسمی
3000TCPCloud9 Integrated Development Environment serverغیر رسمی
3000UDPDistributed Interactive Simulation (DIS), modifiable defaultغیر رسمی
3000TCPRuby on Rails development default[51]غیر رسمی
3001TCPMiralix Phone Monitorغیر رسمی
3001TCPOpsware server (Satellite)غیر رسمی
3002TCPMiralix CSTAغیر رسمی
3003TCPMiralix GreenBox APIغیر رسمی
3004TCPMiralix InfoLinkغیر رسمی
3005TCPMiralix TimeOutغیر رسمی
3006TCPMiralix SMS Client Connectorغیر رسمی
3007TCPMiralix OM Serverغیر رسمی
3008TCPMiralix Proxyغیر رسمی
3017TCPMiralix IVR and Voicemailغیر رسمی
3025TCPnetpd.orgغیر رسمی
3030TCPUDPNetPanzerغیر رسمی
3040TCPUDPGoLabs Update Port / Project Open Cannibal Update Portرسمی
3050TCPUDPgds_db (Interbase/Firebird)رسمی
3051TCPUDPGalaxy Server (Gateway Ticketing Systems)رسمی
3052TCPUDPAPC PowerChute Network [1]رسمی
3071TCPUDPCall of duty Black ops portرسمی
3074TCPUDPNAT / Xbox LIVE and/or Games for Windows – LIVEرسمی
3100TCPSMAUSA OpCon Scheduler as the default listen portرسمی
3101TCPBlackBerry Enterprise Server communication to cloudغیر رسمی
3119TCPD2000 Entis/Actis Application serverرسمی
3128TCPWeb caches and the default for the Squid (software)غیر رسمی
3128TCPTatsoft default client connectionغیر رسمی
3141TCPdevpi Python package server [52]غیر رسمی
3162TCPUDPSFLM (Standard Floating License Manager)رسمی
3225TCPUDPFCIP (Fiber Channel over Internet Protocol)رسمی
3233TCPUDPWhiskerControl research control protocolرسمی
3235TCPUDPGalaxy Network Service (Gateway Ticketing Systems)رسمی
3260TCPiSCSI targetرسمی
3268TCPUDPmsft-gc, Microsoft Global Catalog (LDAP service which contains data from Active Directory forests)رسمی
3269TCPUDPmsft-gc-ssl, Microsoft Global Catalog over SSL (similar to port 3268, LDAP over SSL)رسمی
3283TCPApple Remote Desktop reporting (رسمیly Net Assistant, referring to an earlier product)رسمی
3290UDPUsed by VATSIM, the Virtual Air Traffic Simulation network for voice communication.غیر رسمی
3299TCPSAP-Router (routing application proxy for SAP R/3)غیر رسمی
3300TCPUDPDebate Gopher backend database systemغیر رسمی
3305TCPUDPodette-ftp, Odette File Transfer Protocol (OFTP)رسمی
3306TCPUDPMySQL database systemرسمی
3313TCPVerisys file integrity monitoring softwareغیر رسمی
3333TCPNetwork Caller ID serverغیر رسمی
3333TCPCruiseControl.rb[53]غیر رسمی
3386TCPUDPGTP’ 3GPP GSM/UMTS CDR logging protocolرسمی
3389TCPUDPMicrosoft Terminal Server (RDP) رسمیly registered as Windows Based Terminal (WBT) – Linkرسمی
3396TCPUDPNovell NDPS Printer Agentرسمی
3412TCPUDPxmlBlasterرسمی
3455TCPUDP[RSVP] Reservation Protocolرسمی
3423TCPXware xTrm Communication Protocolرسمی
3424TCPXware xTrm Communication Protocol over SSLرسمی
3478TCPUDPSTUN, a protocol for NAT traversal[54]رسمی
3478TCPUDPTURN, a protocol for NAT traversal[55]رسمی
3483UDPSlim Devices discovery protocolرسمی
3483TCPSlim Devices SlimProto protocolرسمی
3493TCPUDPNetwork UPS Tools (NUT)رسمی
3516TCPUDPSmartcard Portرسمی
3527UDPMicrosoft Message Queuingرسمی
3535TCPSMTP alternate[56]غیر رسمی
3537TCPUDPni-visa-remoteغیر رسمی
3544UDPTeredo tunnelingرسمی
3562TCPUDPSDBProxy Simple DataBase middle-ware and proxyرسمی
3605UDPComCam IO Portرسمی
3606TCPUDPSplitlock Serverرسمی
3632TCPdistributed compilerرسمی
3689TCPDigital Audio Access Protocol (DAAP)—used by Apple’s iTunes and AirPort Expressرسمی
3690TCPUDPSubversion (SVN) version control systemرسمی
3702TCPUDPWeb Services Dynamic Discovery (WS-Discovery), used by various components of Windows Vistaرسمی
3724TCPUDPUsed by some Blizzard games[43]رسمی
3724TCPClub Penguin Disney online game for kidsغیر رسمی
3725TCPUDPNetia NA-ER Portرسمی
3768TCPUDPRBLcheckd server daemonرسمی
3784TCPUDPVoIP program used by Ventriloغیر رسمی
3785UDPVoIP program used by Ventriloغیر رسمی
3799UDPRADIUS change of authorizationغیر رسمی
3800TCPUsed by HGG programsغیر رسمی
3825TCPUsed by RedSeal Networks client/server connectionغیر رسمی
3826TCPUDPWarMUX game serverرسمی
3826TCPUsed by RedSeal Networks client/server connectionغیر رسمی
3835TCPUsed by RedSeal Networks client/server connectionغیر رسمی
3880TCPUDPIGRSرسمی
3868TCPSCTPDiameter base protocol (RFC 3588)رسمی
3872TCPOracle Management Remote Agentغیر رسمی
3899TCPRemote Administratorغیر رسمی
3900TCPudt_os, IBM UniData UDT OS[57]رسمی
3945TCPUDPEMCADS service, a Giritech product used by G/Onرسمی
3978TCPUDPOpenTTD game (masterserver and content service)غیر رسمی
3979TCPUDPOpenTTD gameغیر رسمی
3999TCPUDPNorman distributed scanning serviceرسمی
4000TCPUDPDiablo II gameغیر رسمی
4001TCPMicrosoft Ants gameغیر رسمی
4007TCPPrintBuzzer printer monitoring socket serverغیر رسمی
4018TCPUDPprotocol information and warningsرسمی
4035TCPTCPIBM Rational Developer for System z Remote System Explorer Daemonغیر رسمی
4045TCPUDPSolaris lockd NFS lock daemon/managerغیر رسمی
4069UDPMinger Email Address Verification Protocol[58]رسمی
4089TCPUDPOpenCORE Remote Control Serviceرسمی
4093TCPUDPPxPlus Client server interface ProvideXرسمی
4096TCPUDPAscom Timeplex BRE (Bridge Relay Element)رسمی
4100WatchGuard authentication applet defaultغیر رسمی
4105TCPUDPShofar (ShofarNexus)رسمی
4111TCPXgridرسمی
4116TCPUDPSmartcard-TLSرسمی
4117TCPWatchGuard System Managerغیر رسمی
4125TCPMicrosoft Remote Web Workplace administrationغیر رسمی
4172TCPUDPTeradici PCoIPرسمی
4190TCPManageSieve[59]رسمی
4201TCPTinyMUD and various derivativesغیر رسمی
4226TCPUDPAleph One (game)غیر رسمی
4224TCPCisco Audio Session Tunnelingغیر رسمی
4242TCPReverse Battle Tetrisغیر رسمی
4242TCPOrthanc – Default DICOM portغیر رسمی
4242TCPQuassel distributed IRC clientغیر رسمی
4243TCPCrashPlanغیر رسمی
4303TCPUDPSimple Railroad Command Protocol (SRCP)رسمی
4321TCPReferral Whois (RWhois) Protocol[60]رسمی
4323UDPLincoln Electric’s ArcLink/XTغیر رسمی
4433-4436TCPAxence nVision [61]غیر رسمی
4444TCPUDPOracle WebCenter Content: Content Server – Intradoc Socket port. (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
4444-4445TCPI2P HTTP/S proxyغیر رسمی
4486TCPUDPIntegrated Client Message Service (ICMS)رسمی
4500UDPIPSec NAT Traversal (RFC 3947)رسمی
4502-4534TCPMicrosoft Silverlight connectable ports under non-elevated trustرسمی
4505TCPSalt masterغیر رسمی
4506TCPSalt masterغیر رسمی
4534UDPArmagetron Advanced default server portغیر رسمی
4567TCPSinatra default server port in development mode (HTTP)غیر رسمی
4569UDPInter-Asterisk eXchange (IAX2)رسمی
4610–4640TCPQualiSystems TestShell Suite Servicesغیر رسمی
4662UDPOrbitNet Message Serviceرسمی
4662TCPOrbitNet Message Serviceرسمی
4662TCPDefault for older versions of eMule[62]غیر رسمی
4664TCPGoogle Desktop Searchغیر رسمی
4665TCPTardis Beacon Tcp-control of first worm that re-writes time by compiling from code in cleartext.رسمی
4672UDPDefault for older versions of eMule[62]غیر رسمی
4711TCPeMule optional web interface[62]غیر رسمی
4711TCPMcAfee Web Gateway 7 – Default GUI Port HTTPغیر رسمی
4712TCPMcAfee Web Gateway 7 – Default GUI Port HTTPSغیر رسمی
4713TCPPulseAudio sound serverغیر رسمی
4728TCPComputer Associates Desktop and Server Management (DMP)/Port Multiplexer [63]رسمی
4730TCPUDPGearman’ job serverرسمی
4732UDPDigital Airways’ OHM server’s commands to mobile devices (used mainly for binary SMS)رسمی
4747TCPApprenticeغیر رسمی
4750TCPBladeLogic Agentغیر رسمی
4753TCPUDPSIMON (service and discovery)رسمی
4840TCPUDPOPC UA TCP Protocol for OPC Unified Architecture from OPC Foundationرسمی
4843TCPUDPOPC UA TCP Protocol over TLS/SSL for OPC Unified Architecture from OPC Foundationرسمی
4847TCPUDPWeb Fresh Communication, Quadrion Software & Odorless Entertainmentرسمی
4894TCPUDPLysKOM Protocol Aرسمی
4899TCPUDPRadmin remote administration toolرسمی
4949TCPMunin Resource Monitoring Toolرسمی
4950TCPUDPCylon Controls UC32 Communications Portرسمی
4982TCPUDPSolar Data Log (JK client app for PV solar inverters)غیر رسمی
4993TCPUDPHome FTP Server web Interface Default Portغیر رسمی
5000TCPcommplex-mainرسمی
5000TCPUPnP—Windows network device interoperabilityغیر رسمی
5000TCPUDPVTun—VPN Softwareغیر رسمی
5000UDPFlightGear multiplayer[64]غیر رسمی
5000TCPSynology Inc. Management Console, File Station, Audio Stationغیر رسمی
5001TCPcommplex-linkرسمی
5001TCPSlingbox and Slingplayerغیر رسمی
5001TCPIperf (Tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance)غیر رسمی
5001UDPIperf (Tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance)غیر رسمی
5001TCPSynology Inc. Secured Management Console, File Station, Audio Stationغیر رسمی
5002TCPSOLICARD ARX[65]غیر رسمی
5002UDPDrobo Dashboard[66]غیر رسمی
5003TCPUDPFileMakerرسمی
5004TCPUDPRTP (Real-time Transport Protocol) media data (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
5004DCCPRTP (Real-time Transport Protocol) media data (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
5005TCPUDPRTCP (Real-time Transport Protocol) control protocol (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
5005DCCPRTCP (Real-time Transport Protocol) control protocol (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
5010TCPUDPRegistered to: TelePath (the IBM FlowMark workflow-management system messaging platform)[67]
The TCP port is now used for: IBM WebSphere MQ Workflow
رسمی
5011TCPUDPTelePath (the IBM FlowMark workflow-management system messaging platform)[67]رسمی
5029TCPSonic Robo Blast 2 : Multiplayer[68]غیر رسمی
5031TCPUDPAVM CAPI-over-TCP (ISDN over Ethernet tunneling)غیر رسمی
5037TCPAndroid ADB serverغیر رسمی
5050TCPYahoo! Messengerغیر رسمی
5051TCPita-agent Symantec Intruder Alert[69]رسمی
5060TCPUDPSession Initiation Protocol (SIP)رسمی
5061TCPSession Initiation Protocol (SIP) over TLSرسمی
5062TCPUDPLocalisation accessرسمی
5070TCPBinary Floor Control Protocol (BFCP),[70] published as RFC 4582, is a protocol that allows for an additional video channel (known as the content channel) alongside the main video channel in a video-conferencing call that uses SIP. Also used for Session Initiation Protocol (SIP) preferred port for PUBLISH on SIP Trunk to Cisco Unified Presence Server (CUPS)غیر رسمی
5082TCPUDPQpur Communication Protocolرسمی
5083TCPUDPQpur File Protocolرسمی
5084TCPUDPEPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP)رسمی
5085TCPUDPEPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP) over TLSرسمی
5093UDPSafeNet, Inc Sentinel LM, Sentinel RMS, License Manager, Client-to-Serverرسمی
5099TCPUDPSafeNet, Inc Sentinel LM, Sentinel RMS, License Manager, Server-to-Serverرسمی
5104TCPIBM Tivoli Framework NetCOOL/Impact[71] HTTP Serviceغیر رسمی
5106TCPA-Talk Common connectionغیر رسمی
5107TCPA-Talk Remote server connectionغیر رسمی
5108TCPVPOP3 Mail Server Webmailغیر رسمی
5109TCPUDPVPOP3 Mail Server Statusغیر رسمی
5110TCPProRat Serverغیر رسمی
5121TCPNeverwinter Nightsغیر رسمی
5124TCPUDPTorgaNET (Micronational Darknet)غیر رسمی
5125TCPUDPTorgaNET (Micronational Intelligence Darknet)غیر رسمی
5150TCPUDPATMP Ascend Tunnel Management Protocol[72]رسمی
5150TCPUDPMalware Cerberus RATغیر رسمی
5151TCPESRI SDE Instanceرسمی
5151UDPESRI SDE Remote Startرسمی
5154TCPUDPBZFlagرسمی
5176TCPConsoleWorks default UI interfaceغیر رسمی
5190TCPICQ and AOL Instant Messengerرسمی
5222TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) client connection[73][74]رسمی
5223TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) client connection over SSLغیر رسمی
5228TCPHP Virtual Room Serviceرسمی
5228TCPGoogle Play, Android Cloud to Device Messaging Service, Google Cloud Messagingغیر رسمی
5246UDPControl And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) CAPWAP control[75]رسمی
5247UDPControl And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) CAPWAP data[75]رسمی
5269TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) server connection[73][74]رسمی
5280TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) XEP-0124: Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP (BOSH)رسمی
5281TCPUndo License Managerرسمی
5281TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)[76]غیر رسمی
5298TCPUDPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)[77]رسمی
5310TCPUDPOutlaws (1997 video game). Both UDP and TCP are reserved, but only UDP is usedرسمی
5349TCPSTUN, a protocol for NAT traversal (UDP is reserved)[54]رسمی
5349TCPTURN, a protocol for NAT traversal (UDP is reserved)[55]رسمی
5351TCPUDPNAT Port Mapping Protocol—client-requested configuration for inbound connections through network address translatorsرسمی
5353UDPMulticast DNS (mDNS)رسمی
5355TCPUDPLLMNR—Link-Local Multicast Name Resolution, allows hosts to perform name resolution for hosts on the same local link (only provided by Windows Vista and Server 2008)رسمی
5357TCPUDPWeb Services for Devices (WSDAPI) (only provided by Windows Vista, Windows 7 and Server 2008)غیر رسمی
5358TCPUDPWSDAPI Applications to Use a Secure Channel (only provided by Windows Vista, Windows 7 and Server 2008)غیر رسمی
5394UDPKega Fusion, a Sega multi-console emulator[78][79]غیر رسمی
5402TCPUDPmftp, Stratacache[80] OmniCast content delivery system MFTP file sharing protocolرسمی
5405TCPUDPNetSupport Managerرسمی
5412TCPUDPIBM Rational Synergy (Telelogic Synergy) (Continuus CM) Message Routerرسمی
5413TCPUDPWonderware SuiteLink serviceرسمی
5421TCPUDPNetSupport Managerرسمی
5432TCPUDPPostgreSQL database systemرسمی
5433TCPBouwsoft file/webserver[81]غیر رسمی
5445UDPCisco Unified Video Advantageغیر رسمی
5450TCPOSIsoft PI Server Client Accessغیر رسمی
5454TCPOSIsoft PI Asset Framework 1.x Client Accessغیر رسمی
5455TCPOSIsoft PI Asset Framework 1.x Client Accessغیر رسمی
5457TCPOSIsoft PI Asset Framework 2.x Client Accessغیر رسمی
5458TCPOSIsoft PI Notifications Client Accessغیر رسمی
5459TCPOSIsoft PI Asset Framework 2.x Client Accessغیر رسمی
5480TCPVMware VMware VAMI (Virtual Appliance Management Infrastructure) – used for initial setup of various administration settings on Virtual Appliances designed using the VAMI architecture.غیر رسمی
5495TCPIBM Cognos TM1 Admin serverغیر رسمی
5498TCPHotline tracker server connectionغیر رسمی
5499UDPHotline tracker server discoveryغیر رسمی
5500TCPVNC remote desktop protocol—for incoming listening viewer, Hotline control connectionغیر رسمی
5501TCPHotline file transfer connectionغیر رسمی
5517TCPSetiqueue Proxy server client for SETI@Home projectغیر رسمی
5550TCPHewlett-Packard Data Protectorغیر رسمی
5555TCPUDPOracle WebCenter Content: Inbound Refinery – Intradoc Socket port. (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
5555TCPFreeciv versions up to 2.0, Hewlett-Packard Data Protector, McAfee EndPoint Encryption Database Server, SAP, Default for Microsoft Dynamics CRM 4.0غیر رسمی
5556TCPUDPFreeciv, Oracle WebLogic Server Node Manager[82]رسمی
5591TCPDefault for Tidal Enterprise Scheduler master-Socket used for communication between Agent-to-Master, though can be changedغیر رسمی
5631TCPpcANYWHEREdata, Symantec pcAnywhere (version 7.52 and later[83])[84]dataرسمی
5632UDPpcANYWHEREstat, Symantec pcAnywhere (version 7.52 and later) statusرسمی
5656TCPIBM Lotus Sametime p2p file transferغیر رسمی
5666TCPNRPE (Nagios)غیر رسمی
5667TCPNSCA (Nagios)غیر رسمی
5672TCPAMQP[85]رسمی
5678UDPMikrotik RouterOS Neighbor Discovery Protocol (MNDP)غیر رسمی
5683UDPConstrained Application Protocol (CoAP)رسمی
5721TCPUDPKaseyaغیر رسمی
5723TCPOperations Manager[86]غیر رسمی
5741TCPUDPIDA Discover Port 1رسمی
5742TCPUDPIDA Discover Port 2رسمی
5800TCPVNC remote desktop protocol—for use over HTTPغیر رسمی
5814TCPUDPHewlett-Packard Support Automation (HP OpenView Self-Healing Services)رسمی
5850TCPCOMIT SE (PCR)غیر رسمی
5852TCPAdeona client: communications to OpenDHTغیر رسمی
5900TCPUDPRemote Frame Buffer protocol (RFB), Virtual Network Computing (VNC) remote desktop protocol[87]رسمی
5912TCPDefault for Tidal Enterprise Scheduler agent-Socket used for communication between Master-to-Agent, though can be changedغیر رسمی
5931TCPUDPAMMYY admin Remote Controlرسمی
5938TCPUDPTeamViewer remote desktop protocol[88]غیر رسمی
5984TCPUDPCouchDB database serverرسمی
5985TCPWindows PowerShell Default psSession Port[89]رسمی
5986TCPWindows PowerShell Default psSession Port[89]رسمی
5999TCPCVSup file update tool[90]رسمی
6000TCPX11—used between an X client and server over the networkرسمی
6001UDPX11—used between an X client and server over the networkرسمی
6005TCPDefault for BMC Software Control-M/Server—Socket used for communication between Control-M processes—though often changed during installationرسمی
6005TCPDefault for Camfrog chat & cam clientغیر رسمی
6009TCPJD Edwards EnterpriseOne ERP system JDENet messaging client listenerغیر رسمی
6050TCPArcserve backupغیر رسمی
6050TCPNortel softwareغیر رسمی
6051TCPArcserve backupغیر رسمی
6072TCPiOperator Protocol Signal Portغیر رسمی
6086TCPPDTP—FTP like file server in a P2P networkرسمی
6100TCPVizrt Systemغیر رسمی
6100TCPVentrilo This is the authentication port that must be allowed outbound for version 3 of Ventriloرسمی
6101TCPBackup Exec Agent Browserغیر رسمی
6110TCPUDPsoftcm, HP Softbench CMرسمی
6111TCPUDPspc, HP Softbench Sub-Process Controlرسمی
6112UDP“dtspcd”—a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotelyرسمی
6112TCP“dtspcd”—a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotelyرسمی
6112TCPBlizzard’s Battle.net gaming service and some games,[43] ArenaNet gaming service, Relic gaming serviceغیر رسمی
6112TCPClub Penguin Disney online game for kidsغیر رسمی
6113TCPClub Penguin Disney online game for kids, Used by some Blizzard games[43]غیر رسمی
6129TCPDameWare Remote Controlرسمی
6159TCPARINC 840 EFB Application Control Interfaceرسمی
6200TCPOracle WebCenter Content Portable: Content Server (With Native UI) and Inbound Refineryغیر رسمی
6201TCPOracle WebCenter Content Portable: Adminغیر رسمی
6225TCPOracle WebCenter Content Portable: Content Server Web UIغیر رسمی
6227TCPOracle WebCenter Content Portable: JavaDBغیر رسمی
6240TCPOracle WebCenter Content Portable: Captureغیر رسمی
6244TCPUDPOracle WebCenter Content Portable: Content Server – Intradoc Socket portغیر رسمی
6255TCPUDPOracle WebCenter Content Portable: Inbound Refinery – Intradoc Socket portغیر رسمی
6257UDPWinMX (see also 6699)غیر رسمی
6260TCPUDPplanet M.U.L.E.غیر رسمی
6262TCPSybase Advantage Database Serverغیر رسمی
6324TCPUDPHall Research Device discovery and configurationرسمی
6343UDPSFlow, sFlow traffic monitoringرسمی
6346TCPUDPgnutella-svc, gnutella (FrostWire, Limewire, Shareaza, etc.)رسمی
6347TCPUDPgnutella-rtr, Gnutella alternateرسمی
6350TCPUDPApp Discovery and Access Protocolرسمی
6379TCPDefault port for the Redis key-value data storeغیر رسمی
6389TCPEMC CLARiiONغیر رسمی
6432TCPPgBouncer – A connection pooler for PostgreSQLرسمی
6444TCPUDPSun Grid Engine—Qmaster Serviceرسمی
6445TCPUDPSun Grid Engine—Execution Serviceرسمی
6514TCPSyslog over TLS[91]رسمی
6515TCPUDPElipse RPC Protocol (REC)رسمی
6522TCPGobby (and other libobby-based software)غیر رسمی
6523TCPGobby 0.5 (and other libinfinity-based software)غیر رسمی
6543UDPParadigm Research & Development Jetnet[92] defaultغیر رسمی
6566TCPSANE (Scanner Access Now Easy)—SANE network scanner daemon[93]رسمی
6560-6561TCPSpeech-Dispatcher daemonغیر رسمی
6571Windows Live FolderShare clientغیر رسمی
6600TCPMicrosoft Hyper-V Liveرسمی
6600TCPMusic Player Daemon (MPD)غیر رسمی
6601TCPMicrosoft Forefront Threat Management Gatewayرسمی
6602TCPMicrosoft Windows WSS Communicationرسمی
6619TCPUDPodette-ftps, Odette File Transfer Protocol (OFTP) over TLS/SSLرسمی
6646UDPMcAfee Network Agentغیر رسمی
6660–6664TCPInternet Relay Chat (IRC)غیر رسمی
6665–6669TCPInternet Relay Chat (IRC)رسمی
6679TCPUDPOsorno Automation Protocol (OSAUT)رسمی
6679TCPIRC SSL (Secure Internet Relay Chat)—often usedغیر رسمی
6697TCPIRC SSL (Secure Internet Relay Chat)—often usedغیر رسمی
6699TCPWinMX (see also 6257)غیر رسمی
6702TCPDefault for Tidal Enterprise Scheduler client-Socket used for communication between Client-to-Master, though can be changedغیر رسمی
6715TCPAberMUD and derivatives default portغیر رسمی
6771UDPPolycom server broadcastغیر رسمی
6789TCPCampbell Scientific Loggernet Software[94]غیر رسمی
6789TCPBucky’s Instant Messaging Programغیر رسمی
6881–6887TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
6888TCPUDPMUSEرسمی
6888TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
6889–6890TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
6891–6900TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
6891–6900TCPUDPWindows Live Messenger (File transfer)غیر رسمی
6901TCPUDPWindows Live Messenger (Voice)غیر رسمی
6901TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
6902–6968TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
6969TCPUDPacmsodaرسمی
6969TCPBitTorrent trackerغیر رسمی
6970–6999TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
7000TCPDefault for Vuze’s built in HTTPS Bittorrent Trackerغیر رسمی
7000TCPAvira Server Management Consoleغیر رسمی
7001TCPAvira Server Management Consoleغیر رسمی
7001TCPDefault for BEA WebLogic Server’s HTTP server, though often changed during installationغیر رسمی
7002TCPDefault for BEA WebLogic Server’s HTTPS server, though often changed during installationغیر رسمی
7005TCPDefault for BMC Software Control-M/Server and Control-M/Agent for Agent-to-Server, though often changed during installationغیر رسمی
7006TCPDefault for BMC Software Control-M/Server and Control-M/Agent for Server-to-Agent, though often changed during installationغیر رسمی
7010TCPDefault for Cisco AON AMC (AON Management Console) [95]غیر رسمی
7022TCPDatabase mirroring endpointsغیر رسمی
7023UDPBryan Wilcutt T2-NMCS Protocol for SatCom Modemsرسمی
7025TCPZimbra LMTP [mailbox]—local mail deliveryغیر رسمی
7047TCPZimbra conversion serverغیر رسمی
7080Sepialine Argos Communications portغیر رسمی
7133TCPEnemy Territory: Quake Warsغیر رسمی
7144TCPPeercastغیر رسمی
7145TCPPeercastغیر رسمی
7171TCPTibiaغیر رسمی
7306TCPZimbra mysql [mailbox]غیر رسمی
7307TCPZimbra mysql [logger]غیر رسمی
7312UDPSibelius License Serverغیر رسمی
7396TCPWeb control interface for Folding@home v7.3.6 and later[96]غیر رسمی
7400TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS Discoveryرسمی
7401TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS User-Trafficرسمی
7402TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS Meta-Trafficرسمی
7473TCPUDPRise: The Vieneo Provinceرسمی
7547TCPUDPCPE WAN Management Protocol Technical Report 069رسمی
7575UDPPopulous: The Beginning serverغیر رسمی
7624TCPUDPInstrument Neutral Distributed Interfaceرسمی
7634TCPhddtemp – Utility to monitor hard drive temperatureغیر رسمی
7652-7654TCPI2P anonymizing overlay networkغیر رسمی
7655UDPI2P SAM Bridge Socket APIغیر رسمی
7656-7660TCPI2P anonymizing overlay networkغیر رسمی
7670TCPBrettspielWelt BSW Boardgame Portalغیر رسمی
7676TCPAqumin AlphaVision Remote Command Interfaceغیر رسمی
7700UDPP2P DC (RedHub)غیر رسمی
7707UDPKilling Floorغیر رسمی
7708UDPKilling Floorغیر رسمی
7717UDPKilling Floorغیر رسمی
7777TCPiChat server file transfer proxyغیر رسمی
7777TCPOracle Cluster File System 2غیر رسمی
7777TCPWindows backdoor program tini.exe defaultغیر رسمی
7777TCPXivio default Chat Serverغیر رسمی
7777TCPTerraria default serverغیر رسمی
7777UDPSan Andreas Multiplayer default serverغیر رسمی
7778TCPBad Trip MUDغیر رسمی
7777-7788UDPUnreal Tournament series default serverغیر رسمی
7777-7788TCPUnreal Tournament series default serverغیر رسمی
7787-7788TCPGFI EventsManager 7 & 8رسمی
7831TCPDefault used by Smartlaunch Internet Cafe Administration[97] softwareغیر رسمی
7880TCPUDPPowerSchool Gradebook Serverغیر رسمی
7890TCPDefault that will be used by the iControl Internet Cafe Suite Administration softwareغیر رسمی
7915TCPDefault for YSFlight server[98]غیر رسمی
7935TCPFixed port used for Adobe Flash Debug Player to communicate with a debugger (Flash IDE, Flex Builder or fdb).[99]غیر رسمی
7937-9936TCPUDPEMC2 (Legato) Networker or Sun Solstice Backupرسمی
8000UDPiRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface)[100]—sometimes erroneously used instead of port 8080رسمی
8000TCPiRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface)[100]—sometimes erroneously used instead of port 8080رسمی
8000TCPCommonly used for internet radio streams such as those using SHOUTcastغیر رسمی
8000TCPSplunk web-interfaceغیر رسمی
8000TCPFreemakeVideoCapture service a part of Freemake Video Downloader[101]غیر رسمی
8000TCPNortel Contivity Router Firewall User Authentication (FWUA) default port numberغیر رسمی
8001TCPCommonly used for internet radio streams such as those using SHOUTcastغیر رسمی
8002TCPCisco Systems Unified Call Manager Interclusterغیر رسمی
8006TCPDell AppAssure 5 API and Replication [102]رسمی
8007TCPDell AppAssure 5 Engine [103]رسمی
8008TCPHTTP Alternateرسمی
8008TCPIBM HTTP Server administration defaultغیر رسمی
8009TCPajp13—Apache JServ Protocol AJP Connectorغیر رسمی
8010TCPXMPP File transfersغیر رسمی
8011-8013TCPHTTP/TCP Symon Communications Event and Query Engineغیر رسمی
8014TCPHTTP/TCP Symon Communications Event and Query Engineغیر رسمی
8014TCPUDPPerseus SDR Receiver default remote connection portغیر رسمی
8020TCP360Works SuperContainer[104]غیر رسمی
8042TCPOrthanc – Default HTTP Port for GUIغیر رسمی
8069TCPOpenERP Default HTTP port (web interface and xmlrpc calls)غیر رسمی
8070TCPOpenERP Legacy netrpc protocolغیر رسمی
8074TCPGadu-Gaduغیر رسمی
8075TCPKilling Floorغیر رسمی
8078TCPUDPDefault port for most Endless Online-based serversغیر رسمی
8080TCPHTTP alternate (http_alt)—commonly used for Web proxy and caching server, or for running a Web server as a non-root userرسمی
8080TCPApache Tomcatغیر رسمی
8080UDPFilePhile Master/Relayغیر رسمی
8080TCPVermont Systems / RecTrac Vermont Systems RecTrac (WebTrac) network installerغیر رسمی
8081TCPHTTP alternate, VibeStreamer, e.g. McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)غیر رسمی
8086TCPHELM Web Host Automation Windows Control Panelغیر رسمی
8086TCPKaspersky AV Control Centerغیر رسمی
8087TCPHosting Accelerator Control Panelغیر رسمی
8087TCPParallels Plesk Control Panelغیر رسمی
8087UDPKaspersky AV Control Centerغیر رسمی
8088TCPAsterisk (PBX) Web Configuration utility (GUI Addon)غیر رسمی
8089TCPSplunk REST API endpoint. This port is NOT used for any forwarding or indexing. It is used only for command and control functions.غیر رسمی
8090TCPCoral Content Distribution Network (deprecated; 80 and 8080 now supported)[105]غیر رسمی
8091TCPCouchBase Web Administrationغیر رسمی
8092TCPCouchBase APIغیر رسمی
8100TCPConsole Gateway License Verificationغیر رسمی
8111TCPJOSM Remote Controlغیر رسمی
8112TCPPAC Pacifica Coinغیر رسمی
8116UDPCheck Point Cluster Control Protocolغیر رسمی
8118TCPPrivoxy—advertisement-filtering Web proxyرسمی
8123TCPPolipo Web proxyرسمی
8123TCPBukkit DynMap Default Webserver Bind Addressغیر رسمی
8176TCPPerceptive Automation Indigo Home automation server – control accessغیر رسمی
8192TCPSophos Remote Management Systemغیر رسمی
8193TCPSophos Remote Management Systemغیر رسمی
8194TCPSophos Remote Management Systemغیر رسمی
8194TCPBloomberg Applicationغیر رسمی
8195TCPBloomberg Applicationغیر رسمی
8200TCPGoToMyPCغیر رسمی
8222TCPVMware Server Management User Interface[106] (insecure Web interface).[107] See also port 8333غیر رسمی
8243TCPUDPHTTPS listener for Apache Synapse [108]رسمی
8280TCPUDPHTTP listener for Apache Synapse [108]رسمی
8291TCPWinbox—Default on a MikroTik RouterOS for a Windows application used to administer MikroTik RouterOSغیر رسمی
8303UDPTeeworlds Serverغیر رسمی
8331TCPMultiBit, [1]غیر رسمی
8332TCPBitcoin JSON-RPC server[109]غیر رسمی
8333TCPBitcoin[110]غیر رسمی
8333TCPVMware Server Management User Interface[106] (secure Web interface).[107] See also port 8222غیر رسمی
8400TCPUDPcvp, Commvault Unified Data Managementرسمی
8442TCPUDPCyBro A-bus, Cybrotech Ltd.رسمی
8443TCPSW Soft Plesk Control Panel, Apache Tomcat SSL, Promise WebPAM SSL, McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)غیر رسمی
8444TCPBitmessageغیر رسمی
8484TCPMapleStory Login Serverغیر رسمی
8500TCPUDPColdFusion Macromedia/Adobe ColdFusion default and Duke Nukem 3D—defaultغیر رسمی
8501TCP[2] DukesterX —defaultغیر رسمی
8585TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
8586TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
8587TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
8588TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
8589TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
8601TCPWavestore CCTV protocol[111]غیر رسمی
8602TCPUDPWavestore Notification protocol[111]غیر رسمی
8642TCPLotus Travellerغیر رسمی
8691TCPUltra Fractal default server port for distributing calculations over network computersغیر رسمی
8701UDPSoftPerfect Bandwidth Managerغیر رسمی
8702UDPSoftPerfect Bandwidth Managerغیر رسمی
8767UDPTeamSpeak—defaultغیر رسمی
8768UDPTeamSpeak—alternateغیر رسمی
8778TCPEPOS Speech Synthesis Systemغیر رسمی
8787TCPMapleStory CashShop Game Serverغیر رسمی
8788TCPMapleStory CashShop Game Serverغیر رسمی
8834Nessus webغیر رسمی
8840TCPOpera Unite serverغیر رسمی
8880UDPcddbp-alt, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP) alternateرسمی
8880TCPcddbp-alt, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP) alternateرسمی
8880TCPWebSphere Application Server SOAP connector defaultغیر رسمی
8880TCPWin Media Streamer to Server SOAP connector defaultغیر رسمی
8881TCPAtlasz Informatics Research Ltd Secure Application Serverغیر رسمی
8881TCPNetflexity Inc QFlex – IBM WebSphere MQ monitoring software.غیر رسمی
8882TCPAtlasz Informatics Research Ltd Secure Application Serverغیر رسمی
8883TCPUDPSecure MQ Telemetry Transport (MQTT over SSL)رسمی
8886TCPPPM3 (Padtec Management Protocol version 3)غیر رسمی
8887TCPHyperVM HTTPرسمی
8888TCPHyperVM HTTPSرسمی
8888TCPFreenet HTTPغیر رسمی
8888TCPUDPNewsEDGE serverرسمی
8888TCPSun Answerbook dwhttpd server (deprecated by docs.sun.com)غیر رسمی
8888TCPGNUmp3d HTTP music streaming and Web interfaceغیر رسمی
8888TCPLoLo Catcher HTTP Web interface (www.optiform.com)غیر رسمی
8888TCPD2GS Admin Console Telnet administration console for D2GS servers (Diablo 2)غیر رسمی
8888TCPEarthland Relams 2 Server (AU1_2)غیر رسمی
8888TCPMAMP Serverغیر رسمی
8889TCPMAMP Serverغیر رسمی
8889TCPEarthland Relams 2 Server (AU1_1)غیر رسمی
8937TCPTransaction Warehouse Data Service (TWDS)رسمی
8983TCPDefault for Apache Solr [112]غیر رسمی
8998TCPI2P Monotone Repositoryغیر رسمی
8989TCPSTEP Bible : Scripture Tools for Every Personغیر رسمی
9000TCPBuffalo LinkSystem Web accessغیر رسمی
9000TCPDBGpغیر رسمی
9000TCPSqueezeCenter web server & streamingغیر رسمی
9000UDPUDPCastغیر رسمی
9000TCPPlay! Framework web server[113]غیر رسمی
9000TCPHadoop NameNode default portغیر رسمی
9001TCPUDPETL Service Manager[114]رسمی
9001Microsoft SharePoint authoring environmentغیر رسمی
9001cisco-xremote router configurationغیر رسمی
9001Tor network defaultغیر رسمی
9001TCPDBGp Proxyغیر رسمی
9001TCPHSQLDB default portغیر رسمی
9002Newforma Server commsغیر رسمی
9009TCPUDPPichat Server—Peer to peer chat softwareرسمی
9010TCPTISERVICEMANAGEMENT Numara Track-It!غیر رسمی
9020TCPWiT WiT Servicesرسمی
9025TCPWiT WiT Servicesرسمی
9030TCPTor often usedغیر رسمی
9043TCPWebSphere Application Server Administration Console secureغیر رسمی
9050TCPTorغیر رسمی
9051TCPTorغیر رسمی
9060TCPWebSphere Application Server Administration Consoleغیر رسمی
9080UDPglrpc, Groove Collaboration software GLRPCرسمی
9080TCPglrpc, Groove Collaboration software GLRPCرسمی
9080TCPWebSphere Application Server HTTP Transport (port 1) defaultغیر رسمی
9090TCPUDPWebSMغیر رسمی
9090TCPWebwasher, Secure Web, McAfee Web Gateway – Default Proxy Portغیر رسمی
9090TCPOpenfire Administration Consoleغیر رسمی
9090TCPSqueezeCenter control (CLI)غیر رسمی
9090TCPCherokee Admin Panelغیر رسمی
9091TCPOpenfire Administration Console (SSL Secured)غیر رسمی
9091TCPTransmission (BitTorrent client) Web Interfaceغیر رسمی
9100TCPPDL Data Streamرسمی
9101TCPUDPBacula Directorرسمی
9102TCPUDPBacula File Daemonرسمی
9103TCPUDPBacula Storage Daemonرسمی
9105TCPUDPXadmin Control Daemonرسمی
9106TCPUDPAstergate Control Daemonرسمی
9107TCPAstergate-FAX Control Daemonرسمی
9110UDPSSMP Message protocolغیر رسمی
9119TCPUDPMXit Instant Messengerرسمی
9191TCPCatamount Software – PocketMoney Syncغیر رسمی
9199TCPAvtex LLC – qStatsغیر رسمی
9200TCPElasticSearch – default elasticsearch portغیر رسمی
9293TCPSony PlayStation RemotePlay[115]غیر رسمی
9300TCPIBM Cognos 8 SOAP Business Intelligence and Performance Managementغیر رسمی
9303UDPD-Link Shareport Share storage and MFP printersغیر رسمی
9306TCPSphinx Native APIرسمی
9309TCPUDPSony PlayStation Vita Host Collaboration WiFi Data Transfer[116]غیر رسمی
9312TCPSphinx SphinxQLرسمی
9418TCPUDPgit, Git pack transfer serviceرسمی
9420TCPMooseFS distributed file system—master server to chunk serversغیر رسمی
9421TCPMooseFS distributed file system—master server to clientsغیر رسمی
9422TCPMooseFS distributed file system—chunk servers to clientsغیر رسمی
9443TCPVMware HTTPS port used for accessing and administrating a vCenter Server via the Web Management Interfaceغیر رسمی
9535TCPUDPmngsuite, LANDesk Management Suite Remote Controlرسمی
9536TCPUDPlaes-bf, IP Fabrics Surveillance buffering functionرسمی
9600UDPOmron FINS, OMRON FINS PLC communicationرسمی
9675TCPUDPSpiceworks Desktop, IT Helpdesk Softwareغیر رسمی
9676TCPUDPSpiceworks Desktop, IT Helpdesk Softwareغیر رسمی
9695UDPCCNxرسمی
9800TCPUDPWebDAV Sourceرسمی
9800WebCT e-learning portalغیر رسمی
9875TCPClub Penguin Disney online game for kidsغیر رسمی
9898UDPMonkeyComرسمی
9898TCPMonkeyComرسمی
9898TCPTripwire—File Integrity Monitoring Software[117]غیر رسمی
9987UDPTeamSpeak 3 server default (voice) port (for the conflicting service see the IANA list)غیر رسمی
9996TCPUDPRyan’s App “Ryan’s App” Trading Softwareرسمی
9996TCPUDPThe Palace “The Palace” Virtual Reality Chat software.—5رسمی
9997TCPSplunk port for communication between the forwarders and indexersغیر رسمی
9998TCPUDPThe Palace “The Palace” Virtual Reality Chat software.—5رسمی
9999Hydranode—edonkey2000 TELNET controlغیر رسمی
9999TCPLantronix UDS-10/UDS100[118] RS-485 to Ethernet Converter TELNET controlغیر رسمی
9999Urchin Web Analyticsغیر رسمی
10000Webmin—Web-based administration tool for Unix-like systemsغیر رسمی
10000BackupExecغیر رسمی
10000Ericsson Account Manager (avim)غیر رسمی
10001TCPLantronix UDS-10/UDS100[119] RS-485 to Ethernet Converter defaultغیر رسمی
10008TCPUDPOctopus Multiplexer, primary port for the CROMP protocol, which provides a platform-independent means for communication of objects across a networkرسمی
10009TCPUDPCross Fire, a multiplayer online First Person Shooterغیر رسمی
10010TCPOpen Object Rexx (ooRexx) rxapi daemonرسمی
10017AIX,NeXT, HPUX—rexd daemon controlغیر رسمی
10024TCPZimbra smtp [mta]—to amavis from postfixغیر رسمی
10025TCPZimbra smtp [mta]—back to postfix from amavisغیر رسمی
10050TCPUDPZabbix-Agentرسمی
10051TCPUDPZabbix-Trapperرسمی
10110TCPUDPNMEA 0183 Navigational Data. Transport of NMEA 0183 sentences over TCP or UDPرسمی
10113TCPUDPNetIQ Endpointرسمی
10114TCPUDPNetIQ Qcheckرسمی
10115TCPUDPNetIQ Endpointرسمی
10116TCPUDPNetIQ VoIP Assessorرسمی
10172TCPIntuit Quickbooks clientغیر رسمی
10200TCPFRISK Software International’s fpscand virus scanning daemon for Unix platforms [120]غیر رسمی
10200TCPFRISK Software International’s f-protd virus scanning daemon for Unix platforms [121]غیر رسمی
10201–10204TCPFRISK Software International’s f-protd virus scanning daemon for Unix platforms [121]غیر رسمی
10301TCPVoiceIP-ACS UMP default device provisioning endpointغیر رسمی
10302TCPVoiceIP-ACS UMP default device provisioning endpoint (SSL)غیر رسمی
10308Lock-on: Modern Air Combatغیر رسمی
10480SWAT 4 Dedicated Serverغیر رسمی
10505UDPBlueStacks (android simulator) broadcast [122]غیر رسمی
10514TCPUDPTLS-enabled Rsyslog (default by convention)غیر رسمی
10823UDPFarming Simulator 2011 Default Serverغیر رسمی
10891TCPJungle Disk (this port is opened by the Jungle Disk Monitor service on the localhost)غیر رسمی
11001TCPUDPmetasys ( Johnson Controls Metasys java AC control environment )غیر رسمی
11112TCPUDPACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)رسمی
11155TCPUDPTunngleغیر رسمی
11211TCPUDPmemcachedغیر رسمی
11235Savage:Battle for Newerth Server Hostingغیر رسمی
11294Blood Quest Online Serverغیر رسمی
11371TCPOpenPGP HTTP key serverرسمی
11576IPStor Server management communicationغیر رسمی
12010TCPElevateDB default database port [123]غیر رسمی
12011TCPAxence nVision [61]غیر رسمی
12012TCPAxence nVision [61]غیر رسمی
12012TCPAudition Online Dance Battle, Korea Server—Status/Version Checkغیر رسمی
12012UDPAudition Online Dance Battle, Korea Server—Status/Version Checkغیر رسمی
12013TCPUDPAudition Online Dance Battle, Korea Serverغیر رسمی
12031TCPAxence nVision [61]غیر رسمی
12035UDPLinden Lab viewer to sim on SecondLifeغیر رسمی
12201UDPGELF Protocolغیر رسمی
12222UDPLight Weight Access Point Protocol (LWAPP) LWAPP data (RFC 5412)رسمی
12223UDPLight Weight Access Point Protocol (LWAPP) LWAPP control (RFC 5412)رسمی
12345NetBus—remote administration tool (often Trojan horse). Also used by NetBuster. Little Fighter 2 (TCP) and Cubeworld[124] (TCP and UDP).غیر رسمی
12489TCPNSClient/NSClient++/NC_Net (Nagios)غیر رسمی
12975TCPLogMeIn Hamachi (VPN tunnel software; also port 32976)—used to connect to Mediation Server (bibi.hamachi.cc); will attempt to use SSL (TCP port 443) if both 12975 & 32976 fail to connectغیر رسمی
12998–12999UDPTakenaka RDI Mirror World on SecondLifeغیر رسمی
13000–13050UDPLinden Lab viewer to sim on SecondLifeغیر رسمی
13008TCPUDPCross Fire, a multiplayer online First Person Shooterغیر رسمی
13075TCPDefault[125] for BMC Software Control-M/Enterprise Manager Corba communication, though often changed during installationرسمی
13195-13196TCPUDPOntolux Ontolux 2Dغیر رسمی
13337-13340TCPUDPÆtherNet peer-to-peer networkingغیر رسمی
13720TCPUDPSymantec NetBackup—bprd (formerly VERITAS)رسمی
13721TCPUDPSymantec NetBackup—bpdbm (formerly VERITAS)رسمی
13724TCPUDPSymantec Network Utility—vnetd (formerly VERITAS)رسمی
13782TCPUDPSymantec NetBackup—bpcd (formerly VERITAS)رسمی
13783TCPUDPSymantec VOPIED protocol (formerly VERITAS)رسمی
13785TCPUDPSymantec NetBackup Database—nbdb (formerly VERITAS)رسمی
13786TCPUDPSymantec nomdb (formerly VERITAS)رسمی
14439TCPAPRS UI-View Amateur Radio[126] UI-WebServerغیر رسمی
14567UDPBattlefield 1942 and modsغیر رسمی
14900TCPK3 SYSPRO K3 Framework WCF Backboneغیر رسمی
15000TCPpsyBNCغیر رسمی
15000TCPWesnothغیر رسمی
15000TCPKaspersky Network Agentغیر رسمی
15000TCPhydap, Hypack Hydrographic Software Packages Data Acquisitionرسمی
15000UDPhydap, Hypack Hydrographic Software Packages Data Acquisitionرسمی
15556TCPUDPJeex.EU Artesia (direct client-to-db.service)غیر رسمی
15567UDPBattlefield Vietnam and modsغیر رسمی
15345TCPUDPXPilot Contactرسمی
16000TCPOracle WebCenter Content: Imaging (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
16000TCPshroudBNCغیر رسمی
16080TCPMac OS X Server Web (HTTP) service with performance cache[127]غیر رسمی
16200TCPOracle WebCenter Content: Content Server (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
16225TCPOracle WebCenter Content: Content Server Web UI. Port though often changed during installationغیر رسمی
16250TCPOracle WebCenter Content: Inbound Refinery (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
16300TCPOracle WebCenter Content: Records Management (formerly known as Oracle Universal Records Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
16384UDPIron Mountain Digital online backupغیر رسمی
16400TCPOracle WebCenter Content: Capture (formerly known as Oracle Document Capture). Port though often changed during installationغیر رسمی
16567UDPBattlefield 2 and modsغیر رسمی
17500TCPUDPDropbox LanSync Protocol (db-lsp); used to synchronize file catalogs between Dropbox clients on your local network.رسمی
18010TCPSuper Dancer Online Extreme(SDO-X)—CiB Net Station Malaysia Serverغیر رسمی
18104TCPRAD PDF Serviceرسمی
18180TCPDART Reporting serverغیر رسمی
18200TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server—Status/Version Checkغیر رسمی
18201TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Serverغیر رسمی
18206TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server—FAM Databaseغیر رسمی
18300TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server—Status/Version Checkغیر رسمی
18301TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Serverغیر رسمی
18306TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server—FAM Databaseغیر رسمی
18333TCPBitcoin testnet[110]غیر رسمی
18400TCPUDPAudition Online Dance Battle, KAIZEN Brazil Server—Status/Version Checkغیر رسمی
18401TCPUDPAudition Online Dance Battle, KAIZEN Brazil Serverغیر رسمی
18505TCPUDPAudition Online Dance Battle R4p3 Server, Nexon Server—Status/Version Checkغیر رسمی R4p3 Server
18506TCPUDPAudition Online Dance Battle, Nexon Serverغیر رسمی
18605TCPUDPX-BEAT—Status/Version Checkغیر رسمی
18606TCPUDPX-BEATغیر رسمی
19000TCPUDPAudition Online Dance Battle, G10/alaplaya Server—Status/Version Checkغیر رسمی
19000UDPJACK sound serverغیر رسمی
19001TCPUDPAudition Online Dance Battle, G10/alaplaya Serverغیر رسمی
19132UDPStandard Minecraft Pocket Edition LAN Serverغیر رسمی
19150TCPUDPGkrellm Serverغیر رسمی
19226TCPPanda Software AdminSecure Communication Agentغیر رسمی
19283TCPUDPK2 – KeyAuditor & KeyServer, Sassafras Software Inc. Software Asset Management toolsرسمی
19294TCPGoogle Talk Voice and Video connections [128]غیر رسمی
19295UDPGoogle Talk Voice and Video connections [128]غیر رسمی
19302UDPGoogle Talk Voice and Video connections [128]غیر رسمی
19315TCPUDPKeyShadow for K2 – KeyAuditor & KeyServer, Sassafras Software Inc. Software Asset Management toolsرسمی
19540TCPGamecoin RCPغیر رسمی
19540TCPGamecoin Testnetغیر رسمی
19540TCPGamecoin P2Pغیر رسمی
19540TCPUDPBelkin Network USB Hubغیر رسمی
19638TCPEnsim Control Panelغیر رسمی
19812TCP4D database SQL Communicationغیر رسمی
19813TCP4D database Client Server Communicationغیر رسمی
19814TCP4D database DB4D Communicationغیر رسمی
19999DNP – Secure (Distributed Network Protocol – Secure), a secure version of the protocol used in SCADA systems between communicating RTU’s and IED’sرسمی
20000DNP (Distributed Network Protocol), a protocol used in SCADA systems between communicating RTU’s and IED’sرسمی
20000Usermin, Web-based user toolغیر رسمی
20202TCPOnNet (Net2E)غیر رسمی
20014TCPDART Reporting serverغیر رسمی
20560TCPUDPKilling Floorغیر رسمی
20702TCPPrecise TPM Listener Agentغیر رسمی
20720TCPSymantec i3 Web GUI serverغیر رسمی
20790TCPPrecise TPM Web GUI serverغیر رسمی
21001TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-admin default portغیر رسمی
21011TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-01 default http portغیر رسمی
21012TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-01 default https portغیر رسمی
21021TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-02 default http portغیر رسمی
21022TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-02 default https portغیر رسمی
22136TCPFLIR Systems Camera Resource Protocolغیر رسمی
22222TCPDavis Instruments, WeatherLink IPغیر رسمی
22347TCPUDPWibuKey, WIBU-SYSTEMS AG Software protection systemرسمی
22349TCPWolfson Microelectronics WISCEBridge Debug Protocol[129]غیر رسمی
22350TCPUDPCodeMeter, WIBU-SYSTEMS AG Software protection systemرسمی
23073Soldat Dedicated Serverغیر رسمی
23399Skype Default Protocolغیر رسمی
23513Duke Nukem 3D#Source code Duke Nukem Portsغیر رسمی
24441TCPUDPPyzor spam detection networkغیر رسمی
24444NetBeans integrated development environmentغیر رسمی
24465TCPUDPTonido Directory Server for Tonido which is a Personal Web App and P2P platformرسمی
24554TCPUDPBINKP, Fidonet mail transfers over TCP/IPرسمی
24800Synergy: keyboard/mouse sharing softwareغیر رسمی
24842StepMania: Online: Dance Dance Revolution Simulatorغیر رسمی
25000TCPTeamware Office standard client connectionرسمی
25003TCPTeamware Office client notifierرسمی
25005TCPTeamware Office message transferرسمی
25007TCPTeamware Office MIME Connectorرسمی
25008TCPJayson’s Water Fun Connectorغیر رسمی
25010TCPTeamware Office Agent serverرسمی
25560TCPcodeheart.js Relay Serverغیر رسمی
25565TCPStandard Minecraft (Dedicated) Serverغیر رسمی
25565MySQL Standard MySQL portغیر رسمی
25570Manic Digger default single player portغیر رسمی
25826UDPcollectd default port[130]غیر رسمی
25888UDPXfire (Firewall Report, UDP_IN) IP Address (206.220.40.146) resolves to gameservertracking.xfire.com. Use unknown.غیر رسمی
25999TCPXfireغیر رسمی
26000UDPid Software’s Quake serverرسمی
26000TCPid Software’s Quake serverرسمی
26000TCPCCP’s EVE Online Online gaming MMORPGغیر رسمی
26850TCPWar of No Return Server Portغیر رسمی
26900TCPCCP’s EVE Online Online gaming MMORPGغیر رسمی
26901TCPCCP’s EVE Online Online gaming MMORPGغیر رسمی
27000-27030UDPSteam Clientغیر رسمی
27000UDP(through 27006) id Software’s QuakeWorld master serverغیر رسمی
27000-27009TCPFlexNet Publisher’s License server (from the range of default ports)غیر رسمی
27010Source engine dedicated server portغیر رسمی
27014-27050TCPSteam Downloadsغیر رسمی
27014Source engine dedicated server port (rare)غیر رسمی
27015GoldSrc and Source engine dedicated server portغیر رسمی
27016Magicka server portغیر رسمی
27017mongoDB server portغیر رسمی
27374Sub7 default.غیر رسمی
27500-27900UDPid Software’s QuakeWorldغیر رسمی
27888UDPKaillera serverغیر رسمی
27900-27901Nintendo Wi-Fi Connectionغیر رسمی
27901-27910UDPid Software’s Quake II master serverغیر رسمی
27950UDPOpenArena outgoingغیر رسمی
27960-27969UDPActivision’s Enemy Territory and id Software’s Quake III Arena, Quake IIIand Quake Live and some ioquake3 derived games, such as Urban Terror (OpenArena incoming)غیر رسمی
28000Bitfighter Common/default Bitfighter Serverغیر رسمی
28001Starsiege: Tribes Common/default Tribes v.1 Serverغیر رسمی
28395TCPwww.SmartSystemsLLC.com Used by Smart Sale 5.0غیر رسمی
28785UDPCube 2 Sauerbraten[131]غیر رسمی
28786UDPCube 2 Sauerbraten Port 2[131]غیر رسمی
28801 – 28802UDPRed Eclipse (Cube 2 derivative) default ports [132]غیر رسمی
28852TCPUDPKilling Floorغیر رسمی
28910Nintendo Wi-Fi Connection[133]غیر رسمی
28960UDPCall of Duty; Call of Duty: United Offensive; Call of Duty 2; Call of Duty 4: Modern Warfare; Call of Duty: World at War (PC Version)غیر رسمی
29000Perfect World International Used by the Perfect World International Clientغیر رسمی
29070TCPUDPGame titled “Jedi Knight: Jedi Academy” by Ravensoftغیر رسمی
29292TCPTMO Integration Service Communications Port, Used by Transaction Manager SaaS (HighJump Software)غیر رسمی
29900-29901Nintendo Wi-Fi Connection[133]غیر رسمی
29920Nintendo Wi-Fi Connection[133]غیر رسمی
30000Pokémon Netbattleغیر رسمی
30301BitTorrentغیر رسمی
30564TCPMultiplicity: keyboard/mouse/clipboard sharing softwareغیر رسمی
30718UDPLantronix Discovery for Lantronix serial-to-ethernet devicesغیر رسمی
30777TCPZangZing agentغیر رسمی
31314TCPelectric imp node<>server communication (TLS)غیر رسمی
31337TCPBack Orifice—remote administration tool (often Trojan horse)غیر رسمی
31415ThoughtSignal—Server Communication Service (often Informational)غیر رسمی
31456TCPTetriNET IRC gateway on some serversغیر رسمی
31457TCPTetriNETرسمی
31458TCPTetriNET Used for game spectatorsغیر رسمی
31620TCPUDPLM-MON (Standard Floating License Manager LM-MON)رسمی
32123TCPx3Lobby Used by x3Lobby, an internet application.غیر رسمی
32137TCPUDPImmunet Protect (UDP in version 2.0,[134] TCP since version 3.0[135])غیر رسمی
32245TCPMMTSG-mutualed over MMT (encrypted transmission)غیر رسمی
32769TCPFileNet RPCغیر رسمی
32887TCPUsed by “Ace of Spades” gameغیر رسمی
32976TCPLogMeIn Hamachi (VPN tunnel software; also port 12975)—used to connect to Mediation Server (bibi.hamachi.cc); will attempt to use SSL (TCP port 443) if both 12975 & 32976 fail to connectغیر رسمی
33434TCPUDPtracerouteرسمی
33982TCPUDPDezta softwareغیر رسمی
34000MasterPort – WarZغیر رسمی
34001ClientPort – WarZغیر رسمی (Jayson’s Game)
34010PortStart – WarZغیر رسمی
34443Linksys PSUS4 print serverغیر رسمی
34567TCPEDI service[136]رسمی
36330TCPFolding@home v7 default for client control interfaceغیر رسمی
36963UDPUnreal Software multiplayer games, such as Counter Strike 2D (2D clone of Counter Strike)غیر رسمی
37659TCPAxence nVisionغیر رسمی
37777TCPDigital Video Recorder hardwareغیر رسمی
40000TCPUDPSafetyNET p Real-time Industrial Ethernet protocolرسمی
40123UDPFlatcast[137]غیر رسمی
41794TCPUDPCrestron Control Portرسمی
41795TCPUDPCrestron Control Portرسمی
41823TCPUDPMurealm Clientغیر رسمی
43047TCPTheòsMessenger second port for service TheòsMessengerرسمی
43034TCPUDPLarmX.com™ database update mtr portغیر رسمی
43048TCPTheòsMessenger third port for service TheòsMessengerرسمی
43594TCPRuneScape, FunOrb, Runescape Private Servers game serversغیر رسمی
43595TCPRuneScape JAGGRAB serversغیر رسمی
44405TCPMu Online Connect Serverغیر رسمی
44444TCPLightClaw.TeamServer Asset synchronizationغیر رسمی
45824TCPServer for the DAI family of client-server productsرسمی
47001TCPWinRM – Windows Remote Management Serviceرسمی
47808TCPUDPBACnet Building Automation and Control Networks (4780810 = BAC016)رسمی
49151TCPUDPReserved[1]رسمی

توجه داشته باشید ممکن است برخی از پورتهای موجود توسط سرویس دهنده های دیگری ارائه شده باشند

در پایان اگر مایل بودید نگاهی هم به پورت های پرکاربرد و مهم بیاندازید.

نظرات کاربران
 
مطالب مرتبط

طراحی شده با توسط دریاسرور

هاست ابری

،

هاست سی پنل

،

نمایندگی سی پنل

،

سرور مجازی

،

سرور اختصاصی

،

سرور مجازی ابری

،

خرید سرور مجازی

،

خرید هاست cpanel

،

خرید vps